1. De overeenkomst tussen Ultimate Football Academy en de deelnemer treedt in werking nadat het aanmeldingsformulier is ingevuld en bevestigd.
 2. Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste training te zijn voldaan.
 3. De Peuter & Kleutercursus bestaat uit 10 trainingen. Er zijn 2 cursussen per jaar. De reguliere UFA-trainingen bestaan uit 12 trainingen. Er zijn 2 cursussen per jaar te weten de Najaarscursus en de Voorjaarscursus. Deelname aan beide cursussen staat voor deelname aan een heel seizoen. Daarnaast is er de Zomercursus. Deze bestaat uit 12 trainingen en staat los van de andere cursussen.
 4. De Peuter & Kleutertrainingen duren 3 kwartier per keer. De reguliere trainingen duren 5 kwartier per keer.
 5. Bij de indeling van de kinderen wordt zo veel mogelijk gekeken naar niveau.
 6. De minimumleeftijd voor deelname aan Peuter & Kleutervoetbal is 2,5 jaar of zoveel jonger dat het kind 2,5 jaar wordt tijdens de trainingsreeks. De maximumleeftijd voor het starten met de training is 5 jaar. De minimumleeftijd voor deelname aan de reguliere training is 5 jaar. De maximumleeftijd is 12 jaar.
 7. In geval van te weinig inschrijvingen kan Ultimate Football Academy besluiten om een cursus niet door te laten gaan, of om deze samen te voegen met een andere cursus. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld en eventuele betaalde cursusgelden kunnen worden teruggestort.
 8. Teruggave van (een deel) van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht. (Bijvoorbeeld duidelijk aantoonbare blessures of langdurige ziekte van de speler)
 9. Instromen tijdens een cursus is in overleg mogelijk. De hoogte van het lesgeld wordt bepaald door het aantal trainingen die de speler tegoed heeft plus administratiekosten.
 10. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50 % van het cursusgeld gerekend. Indien de annulering plaatsvindt na aanvang van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
 11. Ultimate Football Academy stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij de trainingen/wedstrijden. Ook is Ultimate Football Academy niet aansprakelijk voor al aanwezige blessures en/of fysieke klachten van de speler.
 12. Ultimate Football Academy stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
 13. Afwezigheid van de deelnemer dient er per email te worden doorgegeven.
 14. Indien een training door UFA geannuleerd wordt, zal deze ingehaald worden op een ander moment. Ultimate Football Academy zal dit op tijd per email laten weten.
 15. De speler is verplicht in het UFA-tenue te trainen. Het tenue zal worden verstrekt door Ultimate Football Academy.
 16. Ultimate Football Academy maakt regelmatig foto’s en filmpjes tijdens de trainingen. Al dit beeldmateriaal is eigendom van Ultimate Football Academy. Door aanmelding geeft men Ultimate Football Academy het recht deze opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. Indien men dit niet wenst dient men dit van tevoren schriftelijk kenbaar te maken.